hoek l.gif - 852 Bytes

hoek r.gif - 865 Bytes

              Bij de autohobbyclub "Kijkduin".

                                                            (Nieuws)              gewijzigd op:   15-05-2020

 

                      De autohobbyclub is sinds oktober 2003 op internet te vinden

                         Op deze site willen wij U een impressie geven van de hobbyclub die wij uitoefenen.

                                      Ook is restauratie van uw antieke auto mogelijk.
                                           Voor meer info zie button restaureren.

                                        Wij hopen dat deze homepage uw interesse heeft gewekt.

 

                                                                   +++++++++++

    

 

    Algemene bekendmaking.

        Opmerking(en):

        - Op elke laatste zaterdag, van een maand, wordt de club schoongemaakt! Assistentie van de leden is gewenst

        - De reguliere openingsuren zijn van maandag tot en met donderdag van 18:30 tot 22:00 uur.

        - Voor activiteiten van het hoofdbestuur, zie hun site   http://www.mbsov.nl   (klik hierop en u wordt doorgeschakeld).

Vanaf 18 mei 2020 is de AHC-club weer beperkt open !

Maatregelen bij het beperkt openstellen van de AHC Kijkduin.

Met toestemming van het hoofdbestuur MBSOV, conformeert de AHC zich aan de richtlijnen van het RIVM en de zelf genomen maatregelen ter voorkoming van een corona overdracht en/ of besmetting.

De openingstijden zijn zeer beperkt en alleen op maandag en donderdag avonden.

Er wordt alleen geopend op telefonische aanmelding van de voorzitter AHC. Indien er geen aanmeldingen zijn, dan wordt de AHC voor die avond niet geopend.

Er wordt uitsluitend geopend en toegang verleend voor noodgevallen zoals APK afkeurpunten en als de veiligheid of milieu in het gedrang komen van een voertuig zoals bijvoorbeeld remmen, en het herstellen van lekke uitlaten en dergelijke, dus niet voor het stofzuigen en poetsen van voertuigen.

Er is bij elke openingsavond een vrijwillige voldoende ge´nstrueerde toezichthouder welke de navolgende punten nauwlettend in de gaten houdt, en hier corrigerend op mag treden namens het bestuur AHC.

Er wordt een minimale onderlinge afstand van 1,5 meter in achtgenomen.

Er wordt op de avonden geen koffie of thee geschonken.

De gereedschapsruimte en het kantoor worden uitsluitend betreden door de toezichthouder.

Er mag slechts door 1 persoon per voertuig gesleuteld worden.

Er worden maximaal 4 sleutelplekken beschikbaar gesteld.

Hefbrug 1 en 3, of alleen brug 2 worden per avond beschikbaar gesteld.

Gereedschap wordt uitsluitend door de toezichthouder op een uitgifte tafel gelegd, waarna de persoon deze oppakt na het afstand houden. Na gebruik legt de persoon deze weer terug op de tafel, en de toezichthouder laat deze liggen tot deze op een later tijdstip worden gereinigd/ontsmet.

Regelmatig wordt de AHC ruimte en apparatuur door vrijwilligers gereinigd, en indien nodig ontsmet. De toezichthouder wordt hier niet mee belast.

Er worden in de wasplaats en toiletruimte niet meer dan 1 persoon tegelijk toegelaten.

De toezichthouder wordt door het bestuur AHC voorzien van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen welke benodigd, of op dat moment voorgeschreven zijn.

Indien er aanvullende richtlijnen of maatregelen nodig blijken, worden deze aangevuld en bekend gesteld aan de dienstdoende toezichthouders.

Daar waar de richtlijnen niet in voorzien, ligt de beslissing bij het dagelijks bestuur van de AHC.

Aanmelden uitsluitend telefonisch onder nr:  0651009845

of via email: voorzitterahc@ziggo.nl

 

 

 

 

 

 

 

=======================================================================================================================================================

Gedragsregels in de werkplaats van de auto hobby club "Kijkduin":

* Brugreservering. Men dient zich te houden aan zijn opgegeven tijden. Anders wordt deze door de toezichthouder weggegeven.

* Brug/werkplek -gebruik. Men dient zijn werkomgeving schoon achter te laten.

* Gereedschap -gebruik.  Geleend gereedschap dient voor en achteraf op compleetheid te worden gecontroleerd samen met de toezichthouder.

* Langdurige werkzaamheden. Men dient een "Overeenkomst langdurige werkzaamheden aan voertuigen" in te vullen en zich aan te houden.